NL: Welkom

(see English down below: GB)

Beste buitenlandse professional op Nederlandse bodem,

Het zijn geen gemakkelijke tijden om nu Nederlands te leren, nu iedereen zich terugtrekt in het eigen huis, nu sportclubs ophouden te bestaan en cultuur zich lijkt te beperken tot Netflix. Gelukkig lijkt er deze zomer meer en meer mogelijk. Toch blijven we voorbereid.

Blended learning en afstandsleren zijn onmisbaar in deze tijden. Daarom gebruik ik mijn persoonlijke weblog vandaag de dag als landingspagina voor, blogs, digitale oefeningen en webinars. Ik laat hier vooral voorbeelden zien. Op de website van Dutch in Dialogue: MyDiD is meer te vinden: https://www.dutchindialogue.com

Taal is sociaal, creatief, onverwacht. De hier gepubliceerde oefeningen helpen dus maar een klein beetje. Maar toch! Kijk eens naar het dropdown-menu’s voor medisch en juridisch taalgebruik. Maak de uitdagende Cultuurquiz uit het Cultuur-menu. Lees onze blogs.
Smaakt het naar meer? Bezoek onze website: https://www.dutchindialogue.com.
Of zoek op andere manieren contact:

Met stimulerende groet,

Geert van de Ven

GB: Welcome

Dear non-native professional in the Netherlands

These are not easy times to learn Dutch, when everyone retreats to their own homes, when sports clubs cease to exist and culture seems to be limited to Netflix. Fortunately, more and more seems possible this summer. Yet we remain prepared.

Blended learning and distant learning are indispensable these days . That is why I use my personal weblog as a landing page for, blogs, digital exercises and webinars. I mainly show examples here. Interested? Please look at our website: https://www,dutchindialogue.com.

Language is social, creative, unexpected. So the exercises published here only help a little. But still! Have a look at the drop-down menus for medical and legal language. Also the culture menu with a challenging Dutch culture quiz could be worthwhile. We invite you to read our blogs.

Looking for more? Please look on on the website of Dutch in Dialogue.
Visit our website: https://www.dutchindialogue.com.
Or contact us in other ways:

Best regards,

Geert van de Ven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *