Tekstcohesie: 7:2 art 417 (belangen-verstrengeling)