Module 5C: Reflectie op omgaan met haastige patiënten