Medisch: cohesie

Hier vindt u oefeningen die u helpen de samenhang (cohesie) in een tekst te zien. Het gaat daarbij om verwijswoorden, zoals: deze, die, dit, dat, waarvan, waarmee, waardoor, hierdoor, heer mee etc.
Ook zoekt u naar signaalwoorden zoals: en, ook, bovendien, maar, echter, toch, omdat, doordat, want, zodat, immers, namelijk, al met al, kortom, dus etc.

Klik dit type woorden aan in een medische tekst. Belangrijk in veel medische teksten zijn de oorzaak-gevolgrelaties.